info@travsis.com 0224 251 19 19

Veri Tabanı Yeni Nesil Turizm Çözümleri

1- Veritabanı Sağlık Taraması Danışmanlığı

Firmanın genel veritabanı yapısı, Travsis danışmanları tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenir. Veritabanında, Travsis'ın uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı sağlık testlerinden geçirildikten sonra saptanan mevcut aksaklıklar ve olası sorunlara dair teknik rapor hazırlanır ve firmayla paylaşılır.

Firma talep ettiği takdirde, mevcut rapordaki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için performans iyileştirme danışmanlığı hizmeti ile sağlanır.

2- Veritabanı Performans İyileştirme Danışmanlığı

Firmadan mevcut veritabanında yaşadığı performans sıkıntılarını bildirmesi talep edilir ya da veritabanı sağlık taraması danışmanlığı ile raporlama yapılır. Mevcut sıkıntılar, ileride yaşanabilecek olası performans sorunları, 5 yıllık gelecek planları vb. bilgiler ile ilgili çalışma, firma personeliyle beraber Travsis danışmanları tarafından gerçekleştirilir.

3- Veritabanı Güvenlik Danışmanlığı

Firma veritabanının mevcut ve de ileride oluşabilecek güvenlik açıkları Travsis Danışmanları tarafından firma personeliyle birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenir. Bu güvenlik açıkları düşük, orta ve ileri derecede olacak şekilde önceliklendirilip, her bulguya karşılık bir çözüm önerisiyle beraber hazırlanan teknik rapor, firma ile paylaşılır.

Aynı zamanda bu güvenlik açıklarının çözüm önerileri de opsiyonel olarak rapora işlenir. Firma talebi doğrultusunda çözümler Travsis tarafından gerçekleştirilir.

4- Veritabanı Kurulum Danışmanlığı

Firmanın ihtiyacı olan veritabanı yönetim sistemine dair ön analiz çalışması Travsis danışmanları tarafından gerçekleştirilir ve firmanın kısa/uzun vadedeki gereksinimleri netleştirilir.

Bu çalışmanın devamında; firmaya tüm dünyada kabul görmüş altyapı standartlarına uygun kurulum senaryoları sunulur. Firma ile beraber karar verilen senaryoya uygun bir şekilde, veritabanı kurulum hizmeti sunulur.

İşbaşı eğitim modeline benzer şekilde gerçekleştirilen bu danışmanlık hizmetinin bitiminde, teknik çalışma dahilindeki her adımın yer aldığı Teknik Sonuç Raporu hazırlanır ve firmayla paylaşılır.

Standartlara uygun bir kurulum çalışması yapıldığı için gelecekte oluşabilecek güvenlik ve performans sorunlarının da önüne geçilir.

E-Posta Desteği


Demo Talep Formu


Yukarı Çık